Mitä eläinsuojeluneuvoja tekee?

Eläinsuojeluneuvoja on vapaaehtoinen, joka on käynyt Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton järjestämän, Maa- ja Metsätalousministeriön hyväksymän kurssin Tämän lisäksi aluehallintovirastot voivat myöntää oikeudet valvojatoimintaan tietyillä paikkakunnilla, jolloin neuvojalla on  eläinsuojelulain mukaiset toimintavaltuudet.

Eläinsuojeluneuvojan päätehtävänä on pitää silmällä eläinten kohtelua ja tarpeen vaatiessa antaa eläimen haltijalle eläimen pitoon liittyviä ohjeita ja neuvoja. Puhelin- ja sähköpostineuvonnan lisäksi neuvoja voi tehdä eläinsuojelutarkastuksia saamiensa ilmoitusten perusteella. Neuvojalta voi kysyä myös neuvoja epäselviin tapauksiin, yhteyttä voi ottaa, vaikkei olisikaan varma onko kyse eläimen hoidon laiminlyönnistä. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä, mutta neuvojat ovat aina vaitiolovelvollisia. Yhteyttä kannattaa ottaa mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään.

Varsinaisia eläinsuojeluviranomaisia joka paikkakunnalla ovat poliisi ja valvontaeläinlääkärit, joiden kanssa eläinsuojeluneuvojat tekevät yhteistyötä.

Neuvojalla ei ikinä ole oikeutta huostaanottaa eläintä, vakavammissa tapauksissa jatko on poliisin ja eläinlääkärin päätettävissä.

Paikallisten eläinsuojeluneuvojien yhteystiedot löytyvät esimerkiksi Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton sivuilta.