Tilapäiskotirekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi: Pirkanmaan Eläinsuojeluyhdistys, PESU ry:n tilapäiskotirekisteri

Rekisterinpitäjä
Nimi: Pirkanmaan Eläinsuojeluyhdistys, PESU ry
Verkkosivut: www.pesu.org
Osoite: Yli-Heikkilänkatu 4, 33560 Tampere
Puh. 045 256 2005
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Inka Wichmann
Osoite: Yli-Heikkilänkatu 4, 33560 Tampere
Puh. 045 256 2005
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen tilapäiskoteina toimivista vapaaehtoisista henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteystietoja kerätään eläinten toimittamista, hoitamista, tiedotusta ja muuta tilapäiskotitoimintaan liittyvää yhteydenpitoa varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä tilapäiskotia ei ole mahdollista tunnistaa.

Tietoja säilytetään ja käsitellään yhdistyksen suljetuilla Sharepoint - ja Dropbox pilvipalveluissa. Tietoihin on pääsy tilapäiskotiohjaajilla, eläinkoordinaattoreilla sekä yhdistyksen hallituksella. Tietoja ei luovuta kolmansille osapuolille. 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään tilapäiskodin henkilötiedot, eli etu- ja sukunimi ja yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti). Lisäksi voidaan kerätä lisätietoja (omien lemmikkien lukumäärä ja lajit, asumismuoto).

Rekisterin tietolähteet

Tilapäiskotirekisteriin kirjattavat tiedot saadaan tilapäiskodiksi ryhtyvän omalla ilmoituksella tai tilapäiskotisopimuksen laatimisen yhteydessä. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelleRekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.
2) Sähköinen tilapäiskotirekisteri sijaitsee valvotussa, käyttäjätunnuksin suojatussa pilvipalvelussa. Pirkanmaan Eläinsuojeluyhdistys, PESU ry ja palvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä tilapäiskodilla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä. 

Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.