Luovutussopimus

Luovutussopimus (pdf, 210 kt)

In English: Adoption contract (pdf, 585 kt)

 

Luovutusehdot

Luovutusehdot on päivitetty 28.11.2019.

  1. Jokaisesta luovutetusta eläimestä tehdään uuden kodin kanssa luovutussopimus. Luovutussopimuksen tarkoituksena on varmistaa eläimelle jatkossa hyvä hoito ja elämä sekä ehkäistä sen joutumista uudelleen kodittomaksi.
  2. Vastaanottaja sitoutuu hoitamaan eläintä eläinsuojelulain ja -säännöstön mukaisesti hyvin ja vastuullisesti sekä viemään sen tarvittaessa eläinlääkärille. Lainsäädännön minimivaatimusten täyttäminen ei kuitenkaan riitä, vaan PESU vaatii tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti eläimen huolenpidolta korkeampaa tasoa.
  3. PESU tarjoaa vastaanottajalle neuvoja ja tukea eläimen sopeutumisen ja hoidon onnistumiseksi tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.
  4. PESUlla on oikeus seurata eläimen sopeutumista ja vointia tiedustelemalla tai vierailemalla eläimen luona ennalta sovittuna ajankohtana.
  5. Luovutuksen jälkeen vastuu eläimestä hoitokustannuksineen on kokonaan vastaanottajalla. Vastaanottajan tulee huolehtia eläimen rokotuksista ja madotuksista. Eläimellä ei saa teettää jälkeläisiä. Leikkaamattoman kissan vastaanottaja sitoutuu leikkauttamaan kissan sovitusti.
  6. Jos eläin katoaa tai kuolee, vastaanottajan on ilmoitettava siitä viipymättä PESUlle. Vastaanottaja sitoutuu ilmoittamaan PESUlle myös muutokset henkilö- ja yhteystiedoissaan.
  7. Vastaanottajalle ei ole oikeutta luovuttaa eläintä edelleen ilman PESUn edustajan suostumusta eikä lopettaa sitä ilman eläinlääkärin suositusta tai eläinsuojelullista syytä. Jos vastaanottaja ei pysty pitämään eläintä, tulee hänen ilmoittaa siitä PESUlle välittömästi. Vastaanottaja sitoutuu kuitenkin pitämään eläintä, kunnes PESU löytää sille uuden paikan. Palautumistapauksessa luovutusmaksua ei palauteta takaisin.
  8. Eläimen vastaanottaja sitoutuu ilmoittamaan eläimen sopeutumisesta uuteen kotiin.
  9. Kaneja, jyrsijöitä ja lintuja on pidettävä vapaana. PESU ei luovuta eläimiä häkkieläimiksi. Lauma- ja parvieläimillä on oltava yksi tai useampi lajitoveri. Kissaa voi ulkoiluttaa ainoastaan valjaissa, kauttaaltaan verkotetussa ulkotarhassa tai vastaavassa (esim. lasitettu/verkotettu parveke).